Här kommer 9 korta goda råd till dig för att du ska vara en bra chef.
Chefsrollen – Var en förebild som sätter exempel för dina medarbetar och andra chefer inom organisationen. Chefen ska ha bottna och var tydlig med sina värderingar. Samtidigt som chefen förstår var chefsrollen innebär och kräver.
Delegera – En chef kan inte vara duktig på allt. Utan låt de medarbetare som är bättre på det göra arbetsuppgiften. Förstå skillnaden mellan dumpa eller delegera en arbetsuppgift till en medarbetare eller arbetsfördelar. Dessutom delar med sig av äran till den som ska vara med.
Motivera – Att ge uppmuntran och belöna är bra i och för sig. Som chef är det viktigt med att motivera med konstruktiv feedback. Dessutom ska en chef kunna se nästa steg och skapa förutsättningar för att medarbetaren ska kunna utvecklas i sig själv.
Hantera konflikter – Som chef gäller det inte vara rädd när det hettar till. Utan det gäller att lyssna, ta in och agera snabbt, vilket gör att du som chef är ett gott föredöme. Detta gäller även vid personliga konflikter eller att kunna bistå en medarbetare i deras konflikter. En bra chef ser till att förebygga konflikter på bästa möjliga sätt.
Kommunikation – Det är viktigt att du som chef sätter tydliga visioner och mål, och kan uttrycka sig på att bra sätt så att alla kommer jobba åt samma håll. Det gäller att medarbetarna få en bild av det övergripande målet och att var och en förstår sin roll i det hela. Det blir nästan som att du som chef behöver vara en bra ”’Storyteller”. Och utnyttjar de medier som finns tillgängliga och vet hur de fungerar.
Beslutfattare – En bra chef fattar beslut här och nu om så fallet kräver det. Dessutom gäller det att i vissa större beslut att ta reda på alla fakta som gäller för att kunna fatta ett riktigt beslut. Inte vara rädd att ställa de rätta frågorna eller svara på de frågor som dyker upp och så vidare.
Var ledaren – Chefen ska leda sitt team. Det innebär att du som chef tar hänsyn till mångfalden och tar tillvara på de tillgångarna som finns i teamet. Annars är det viktigt att komplettera utifrån. Det är viktigt som chef inte heller att bara vara omgiven av så kallade Ja-sägare. Ha ett nätverk som kompletterar dig och ditt team.
Led dig själv – Att vara en bra chef så gäller det att våga vara sig själv. Du kan vara mänsklig och erkänna om du har gjort ett misstag eller misslyckas med något. Dessutom så är det en stor fördel att synas på ”golvet” så att säga, vara omtänksam och öppen men för den saken inte vara allt för privat.
Nå resultat – Då får du som chef reflektera och se över organisationens resultat. Hur mycket hänger det på chefens ledarskap? Som chef måste du ha klara mål. Se till att ska resultat över en kort och på längre sikt. Behålla ditt fokus och ser till att styrelsen, ägarna och arbetsgivarens bästa.

Ny som chef

Det är inte lätt att bli chef om du inte redan vet hur det fungerar. För det finns tusen och en saker som du bör gör och inte göra. Men tveka inte utan ett stort Grattis till dig som är på väg in eller precis gått in en chefsroll.
Som chef gör du skillnad så tro inget annat. Nu gäller det bara att se till att det blir på ett bra sätt och att du blir uppskattad av dina medarbetare.

Att bli chef är ett bevis på att du har fått förtroende från din arbetsgivare. De bedömer dig så att säga – ”rätt person på rätt plats”. Nu ska du företräda företaget eller organisationen och har fått ett utökat ansvar för verksamheten och framför allt att se till att dina medarbetar utvecklas.
Som chef påverkar du verkligen verksamhetens utveckling och men också dina medarbetares – arbetsmiljö, motivation, kreativitet och vilka normer och regler som gäller på arbetsplatsen.
Det är ett faktum att en av de främsta orsakerna som arbetstagarna trivs på sina jobb beror på stor del att de trivs och är nöjda med sina chefer. Då gäller det för sig som chef har du stor betydelse för att kunna locka och behålla de rätta medarbetarna.
Som nu chef så är du fortfarande anställd och är en av kuggarna för hela maskineriet ska fungerar. Men med rollen som chef blir det stora förändringar för dig. Speciellt om du inte har varit chef tidigare. Det gäller både dina arbetsuppgifter och relationerna till dina tidigare arbetskollegor eller medarbetare. Speciellt om du har blivit chef över din tidigare arbetsgrupp som du tillhörde. Utmaningen för dig som chef gäller att hitta den balansen som fungerar bäst för resultat och relationer.
Varje chefsuppdrag ser naturligtvis olika och har specifika förutsättningar och innehåll. Men några saker som de flesta chefer i sina arbetsuppgifter är:
⦁ Personalansvar
⦁ Verksamhetsplanering
⦁ Arbetsmiljöansvar
⦁ Administration
⦁ Ledarskap
Lycka till!