Alla har oftast mött en chef någon gång i sitt liv som arbetstagare. Det har säkert både funnit bra och dåliga chefer i ditt arbetsliv. Det är oftast den orsaken som gör att du trivs på jobbet eller inte. Chefen är som spindeln i nätet som ser till de anställda känner sig en del i företaget.
För att vara en bra chef så gäller det att tänka på några saker:
Sätta tydliga förväntningar. När du som chef möter en anställ för första gången är det viktigt för personen i fråga att få reda på vilka arbetsuppgifter denna har och vad som krävs av personen av ifråga. Att du som chef kommer att ha utvecklingssamtal med jämna mellanrum och vad som krävs för att ha en ”utmärkt prestation”. Du som chef berättar inte för en anställd hur denna ska sköta sitt jobb. Utan du talar om hur och vilka resultat och utgång du förväntas ha av dem. Att visa sin förväntningar kan du göra som chef på olika sätt till exempel att – anordna formella planeringsmöte eller ta ett informellt samtal på tu man hand om en speciell fråga.
Coachar och leder sitt lag. Att vara en bra chef innebär att du har både rollen som en ledare men också som en coach. Som ser till att medarbetarna får utbildning och uppmuntrar, men framför allt att leda sitt team föredömligt. Som effektiv chef kan du inte ta för givet att de anställda vet vad de ska göra och på vilket sätt de ska göra det. Utan då gäller det att du står vid sidlinjen och coacha instruktioner. Det kan vara svårt som chef att låta bli att lägga sig i och vill springa in på planen själv. Men om du gör det så lär sig inte den anställda sig något. Som en bra chef vet du att framgången i coachningen gäller att hitta den rätta balansen av kontroll – den linjen som är mellan att vara för mycket åt kontrollerande håller eller inte ha någon kontroll alls. Och att ändå vara tillräckligt närvarande för att finnas till hands utan att överskugga dina spelare. Ger feedback. Det du bör tänka på som chef är att ge feedback. Vissa chefer använder sig av utvecklingssamtalen för att ge negativ feedback. Det är inget som vi rekommenderar eftersom då kan den anställda undra – Varför sa chefen inte något tidigare? För då hade jag kunnat göra ändringar och förbättrat mig eller gjort det på annorlunda vis. Därför är det viktigt för sig som en bra chef att regelbundet ge feedback, både bra som dålig. Detta etablerar er coach- och spelare-relation. Att vänta till

utvecklingssamtalen är att bete sig som typ en åklagare i en rättegång och negativ feedback blir lätt som om det då skulle bli ett straff för den anställde.

 Att tänka på som chef

Vara uppmärksam på prestationer. Du som chef ha en mycket uppgift gentemot dina medarbetare. Det är att se till att de känner sig uppskattade. Detta är faktiskt vetenskapligt bevisat att människor som har fått uppmärksamhet trivs mycket bättre. Det ligger i människans natur att vilja ha det och vi tröttnar aldrig på det. Ingenting fungerar lika bra som att ge positiv uppmärksamhet och detta bör du tänka på som en bra chef. Som chef kan du berätta för din medarbetare vad du gillar att denna gör. Vilket oftast leder till att den anställda får fler saker gjorda. Det gäller helt enkelt att du som chef använder dig av ditt sunda förnuft. Det är som att uppmuntra sina barn att de är duktiga. Vilket gör att de försöker bli bättre. Eller att någon ha en snygg tröja på sig och får en massa komplimanger för den. Då kommer denna person med all sannolikhet att ha på sig tröjan igen. För den personen mådde bra då, mer komplicerat än så är det inte.
Inkludera

För en anställd så är det mycket viktigt att känna sig jämlik och att de bidrar till teamet ungefär lika mycket. Därför är det viktigt för dig som chef att se till att miljön innefattar – integritet, förtroende och respekt. Vilket du som chef uppmuntrar feedback, innovation och kreativitet. De som arbetar i sådan atmosfär kommer att verkligen blomma ut och göra sitt bästa. Lär känna dina medarbetare. Att vara en bra chef innebär att till exempel att stanna till och säga hej. Det betyder att du som chef visar att du är tillgänglig. Skulle du vara upptagen om en medarbetare kommer för att prata med dig, så ta dig tid och stanna upp för att ägna denna din fulla uppmärksamhet.
Som chef är det en stor fördel att ha ett personligt intresse i dina medarbetares liv. Inte för att snoka utan för att kunna ha större förståelse för personen bakom den som är din medarbetare.
En arbetsgivare som har förståelse för sina anställdas liv är mer sympatiska och kan till exempel att ge okej för flextid när det skulle behövas. När den anställda känner att de har en chef som bryr sig om och visar ett intresse för sina medarbetare kommer att bli ännu mer engagerade i sina arbetsuppgifter.

Att tänka på som chef

Hitta varje individs unika begåvning.
Bra chefer ser till att ta reda på vad medarbetarna är bäst på genom att helt enkelt observerar och se vad de har för fallenheter. Du pratar med dem för att ta reda på vad de tycker mest om att arbeta med. Då gäller det för dig som chef att lyssna av och hitta balansen på vilka insikter och kunskaper som medarbetaren har. Det är bara bra att kunna få reda på det, för det blir helt enkelt en – ”Win-Win” situation, som kan gagna er bägge två. Du som chef får en belöning genom att medarbetaren är nöjd och belåten, och medarbetaren får bättre självförtroende och blir inspirerad som påverkar deras arbete. Därutöver känner de sig att de blir uppskattade och drivna att det finns någon som har deras intresse i första hand. Att vara en effektiv chef gör en personlig investering i medarbetarens framgång. Du som chef tar dig tid att sätta dig ner för att prata och diskuteras medarbetarens mål med dem och du gör vad du kan för att nå fram till dem. Jobba utan att vara rädd.Det är viktigt att en medarbetare känner att du som chef uppmuntrar denna att inte vara rädd för att göra fel eller misstag under resans gång. Som chef berättar du för medarbetaren att alla lär sig av sina misstag och inte behöver vara rädd att göra fel. Du behöver poängtera att det handlar om möjligheter, att prova nya annorlunda saker och framför allt att medarbetaren tänjer på sina personliga gränser. Är medarbetaren rädd så hämmar det den personliga utvecklingen och i slutändan så drabbas arbetsuppgifterna. Som chef är det viktigt att helt enkelt att använda sig av misstagen som ett verktyg för att komma framåt och utvecklas.  Vara öppen och ärlig. Som chef är bör du vara ärlig och rättfram, men samtidigt lyhörd. Du ska inse att kommunikation är viktigt. Därför är det viktigt att om du ser till exempel att en medarbetar prestera sämre är det din sak att ta upp det till en diskussion för att ta reda på – vad, varför och hur, det har blivit så. Därför ska du inte undvika att säga sanningen och du bär berätta om det finns någon företagsinformation som kan hjälpa din medarbetare. Du som chef ska inte känna dig hotad av en medarbetares kunskaper utan ta del av och uppmuntra den. Växa in i rollen. Vissa passar perfekt som chef och har naturliga talanger för att leda och kunna motivera och inspirera andra. Som chef så är det mycket som handlar om inlärt beteende. Många personer ha talanger reda från födseln som gör dem till bra chefer, det gäller bara att hitta verktygen för att utveckla dessa möjligheter. Du som en bra chef måste hela tiden arbeta på din egen skicklighet. Det innebär att du behöver gå på seminarier, föredrag, chefsutbildningar, läsa på om att hur det är att vara chef men framför allt att stanna upp och reflektera och utvärdera dig själv med jämna mellanrum